Your search results

Vinhomes Liễu Giai có mấy tòa chung cư? Dự kiến bao giờ triển khai

Posted by admin on 24/11/2015
| 0

Hiện tại, Vinhomes Liễu Giai chưa có thông tin chính thức của chủ đầu tư

> Tiện ích tại Vinhomes Liễu Giai

> 5 lý do nên đầu tư vào Vinhomes Liễu Giai

Dự kiến là có 4 tòa chung cư, gồm 2 tòa 47 tầng, 2 tòa 42 tầng

Penthouse-vinhomes Liễu Giai

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <strong> <em> <pre> <code> <a href="" title="">